روغن کمکی  DOP روغنی است که می توان حدود 30% به همراه روغن DOP استفاده کرد بدون آنکه خواص فیزیکی و شیمیایی آن کاهش یابد و با توجه به اینکه روغن DOP از جمله روغن های گران قیمت بازار می باشد روغن کمکی DOP می تواند نقش بسزایی در متعادل کردن و به صرفه نمودن قیمت روغن DOP ایفا کند. روغن کمکی DOP به تولیدکنندگان قطعات لاستیکی و پلاستیکی، قدرت مانور بیشتر و قدرت رقابت بالاتر در بازار را می دهد.

ادامه مطلب...