شرکت تولیدی ماهان شیمی با داشتن کادر متخصص فنی و بازرگانی در زمینه تأمین مواد شیمیایی و پتروشیمی توانسته مجموعه ای کارآمد و توانمند تشکیل نماید.

مدیریت و پرسنل این شرکت با سال ها تجربه و فعالیت مستمر در این زمینه توفیق داشته است تا بتواند زمینه همکاری های مختلفی با شرکت ها، کارگاه ها و کارخانه های مربوطه فراهم آورد.